ଉତ୍ପାଦ

ଅଭିନବତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |

ଅଧିକ >>

ଆମ ବିଷୟରେ

ଅଭିନବତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |

ଆମେ କଣ କରୁ

1997 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ୱାନଫେଙ୍ଗ୍ (ଟୋଙ୍ଗଲଙ୍ଗ୍) ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କୋ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଆମେ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଏବଂ ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାୟୋ-ଆଧାରିତ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ |
ଚାଇନାର ଡୋଙ୍ଗଗୁଆନ୍ ସିଟିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟାଳୟ |ବିଶ୍ global ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚାଇନା ଏବଂ ଭିଏତନାମରେ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ…

ଅଧିକ >>
ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ଆମର ସମ୍ବାଦ ଚିଠି, ଆମର ଉତ୍ପାଦ, ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅଫର ବିଷୟରେ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା |

ମାନୁଆଲ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
 • ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ବାସ

  ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଶ୍ବାସ

  20+ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନକ |

 • ଅଭିନବତା |

  ଅଭିନବତା |

  ସ୍ developed- ବିକଶିତ R&D ଦଳ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଧାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର |

 • ପରିବେଶ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ |

  ପରିବେଶ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ |

  ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ପ୍ରୟୋଗ

ଅଭିନବତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |

 • 20+ 20+

  ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା |

 • 10000 ㎡ 10000 ㎡

  କାରଖାନା କ୍ଷେତ୍ର

 • 30+ 30+

  ଉଦ୍ଭାବନ ପେଟେଣ୍ଟସ୍ |

 • 250 ଟି 250 ଟି

  ମାସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |

 • 90% + 90% +

  ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା |

ସମ୍ବାଦ

ଅଭିନବତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଭାଗୀଦାରୀ |

ଅଭିନବତା, ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା |

 • ସହଭାଗୀ -1 (1)
 • ସାଥୀ -1 (4)
 • ସାଥୀ -1 (4)
 • ସାଥୀ -1 (2)
 • ସାଥୀ -1 (5)
 • ସହଭାଗୀ -1 (3)
 • ସାଥୀ -1 (2)
 • ସହଭାଗୀ -1 (7)
 • ସହଭାଗୀ -1 (1)
 • ସାଥୀ -1 (6)
 • ସହଭାଗୀ -1 (3)
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର -01 (10)
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର -01 (7)
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର -01 (9)
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର -01 (8)
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର -01 (1)
 • ପ୍ରମାଣପତ୍ର -01 (2)